Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm chất Y (C 3 H 10 N 2 O 4 ) và chất Z (CH 8 O 3 N 2 ); trong đó Y là muối

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm chất Y (C 3 H 10 N 2 O 4 ) và chất Z (CH 8 O 3 N 2 ); trong đó Y là muối của axit hữu cơ và Z là muối của axit vô cơ. Đun nóng 20,4 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 7,168 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Nếu cho 20,4 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch T có chứa m gam các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m l A. 29,6gam B. 18,90gam C. 8,10gam D. 21,18gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ