Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm chất và chất Cho phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch M và

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm chất và chất Cho phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch M và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gồm 2 khí (đều làm xanh quỳ tím tẩm nước cất). Cô cạn toàn bộ dung dịch M thu được m gam muối khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 18,5 B. 12,5 C. 14,5 D. 16,5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ