Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm CH 4 , C 2 H 4 , C 3 H 4 , C 4 H 4 (đều mạch hở) và H 2 . Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng ho&agra

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm CH 4 , C 2 H 4 , C 3 H 4 , C 4 H 4 (đều mạch hở) và H 2 . Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y . Tỉ khối hơi của Y so với NO 2 là 1. Cho 2,8 lít Y (đktc) làm mất màu tối đa 36 gam brom trong dung dịch. Cho 2,8 lít X (đktc) làm mất màu tối đa x gam brom trong dung dịch. Giá trị của x là A. 30 B. 24 C. 48 D. 60., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ