Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm ba amino axit (chỉ có nhóm chức -COOH và –NH 2 , không có nhóm chức kh&aac

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm ba amino axit (chỉ có nhóm chức -COOH và –NH 2 , không có nhóm chức khác). Để tác dụng vừa đủ với 19,62 gam hỗn hợp X cần 440 ml dung dịch HCl 0,5 M hoặc 240 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 19,62 gam hỗn hợp X cần V lít O 2 (đktc) thu được 27,28 gam CO 2 (sản phẩm cháy gồm CO 2 , H 2 O, N 2 ). Giá trị của V là A. 16,464 B . 17,472 C. 16,576 D. 16,686, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ