Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm 3 amino axit (chỉ có nhóm chức -COOH và –NH 2 trong phân tử). 13,05 gam X tác dụ

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm 3 amino axit (chỉ có nhóm chức -COOH và –NH 2 trong phân tử). 13,05 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Mặt khác,13,05 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,15 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 26,1 gam hỗn hợp X thì cần 25,2 lít O 2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO 2 , H 2 O và N 2 ) vào Ba(OH) 2 dư thì thu được 197 gam kết tủa. Giá trị của a là: A. 0,6. B. 0,1. C. 0,4. D. 0,2., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ