Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm 0,3 mol Zn và 0,2 mol Al phản ứng vừa đủ với 0,45 mol hỗn hợp Y gồm khí Cl 2 và O 2 , thu được x ga

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm 0,3 mol Zn và 0,2 mol Al phản ứng vừa đủ với 0,45 mol hỗn hợp Y gồm khí Cl 2 và O 2 , thu được x gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của O 2 trong Y và giá trị của x tương ứng là A. 18,39% và 51 B. 21,11% và 56 C. 13,26% và 46 D. 24,32% và 64, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ