Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp E gồm bốn chất mạch hở X, Y, Z, T (trong đó: X, Y ( M X < M Y ) là hai axit kế tiếp thuộc cùng d&atild

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp E gồm bốn chất mạch hở X, Y, Z, T (trong đó: X, Y ( M X < M Y ) là hai axit kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng axit fomic, Z là este hai chức tạo bởi X, Y và ancol T). Đốt cháy 37,56 gam E cần dùng 24,864 lít O 2 (đktc), thu được 21,6 gam nước. Mặt khác, để phản ứng vừa đủ với 12,52 gam E cần dùng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết rằng ở điều kiện thường, ancol T không tác dụng được với dung dịch Cu(OH) 2 . Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với: A. 55%. B. 40%. C. 50%. D. 45%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ