Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp E gồm 2 peptit X và Y (M X < M Y ) mạch hở, có tổng số liên kết peptit là 10. Đốt cháy 0,

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp E gồm 2 peptit X và Y (M X < M Y ) mạch hở, có tổng số liên kết peptit là 10. Đốt cháy 0,2 mol E với lượng O 2 vừa đủ, thu được N 2 ; x mol CO 2 và y mol H 2 O với x = y + 0,08. Mặt khác, đun nóng 46,8 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của glyxin và valin có tổng khối lượng là 83,3 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là : A. 38,9% B. 56,8% C. 45,8% D. 30,9 %, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ