Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X chứa CH 3 OH, C 2 H 5 OH, C 2 H 4 , C 3 H 6 và một axit đơn chức, mạch hở không no có chứa một liê

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X chứa CH 3 OH, C 2 H 5 OH, C 2 H 4 , C 3 H 6 và một axit đơn chức, mạch hở không no có chứa một liên kết trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 11,56 gam hỗn hợp X cần dùng 0,5 mol O 2 thu được 0,52 mol CO 2 . Phần trăm khối lượng của axit trong X gần nhất với? A. 60%. B. 70%. C. 85%. D. 75%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ