Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H 2 là 27,25 gồm: Butan, but -1- en và vinylaxetilen. Đốt cháy hoàn to&

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H 2 là 27,25 gồm: Butan, but -1- en và vinylaxetilen. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X thu được tổng khối lượng của CO 2 và H 2 O là m gam. Mặt khác, khi dẫn 0,15 mol hỗn hợp X trên vào bình đựng dung dịch brom dư thấy có a gam brom phản ứng. Giá trị m và a lần lượt là: A. 43,95 gam và 42 gam. B. 35,175 gam và 42 gam. C. 35,175 gam và 21 gam. D. 43,95 gam và 21 gam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ