Hóa học Lớp 12: Hoà tan hoàn toàn FeS 2 vào cốc chứa dung dịch HNO 3 loãng được dung dịch X và khí N

Hóa học Lớp 12: Hoà tan hoàn toàn FeS 2 vào cốc chứa dung dịch HNO 3 loãng được dung dịch X và khí NO thoát ra. Thêm bột Cu dư và axit sunfuric vào dung dịch X, được dung dịch Y có màu xanh, nhưng không có khí thoát ra. Các chất tan có trong dung dịch Y là A. CuSO 4 ; FeSO 4 ; H 2 SO 4 B. Cu(NO 3 ) 2 ; Fe(NO 3 ) 3 ; H 2 SO 4 C. Cu(NO 3 ) 2 ; Fe(NO 3 ) 2 ; H 2 SO 4 D. CuSO 4 ; Fe 2 (SO 4 ) 3 ; H 2 SO 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ