Hóa học Lớp 12: Hoà tan hết 1,68 gam kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch H 2 SO 4 loãng, thu được 0,07 mol H 2 . Kim loại R l

Hóa học Lớp 12: Hoà tan hết 1,68 gam kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch H 2 SO 4 loãng, thu được 0,07 mol H 2 . Kim loại R là A. Fe B. Zn C. Mg D. Cu, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ