Hóa học Lớp 12: Hiđrocacbon nào sau phản ứng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 tạo được kết tủa? A. metan B. propen C.

Hóa học Lớp 12: Hiđrocacbon nào sau phản ứng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 tạo được kết tủa? A. metan B. propen C. etin D. but-2-in, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ