Hóa học Lớp 12: Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6: A. Axit ađipic và etylen glicol.

Hóa học Lớp 12: Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6: A. Axit ađipic và etylen glicol.                                       B. Axit picric và hexametylenđiamin. C. Axit ađipic và hexametylenđiamin.                            D. Axit glutamic và hexaetylenđiamin., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ