Hóa học Lớp 12: Hòa tan hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp Cu, Fe và Fe 2 O 3 trong 240 gam dung dịch HNO 3 7,35% và H 2

Hóa học Lớp 12: Hòa tan hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp Cu, Fe và Fe 2 O 3 trong 240 gam dung dịch HNO 3 7,35% và H 2 SO 4 6,125% thu được dung dịch X chứa 37,24 gam chất tan chỉ gồm các muối và thấy thoát ra khí NO (NO là sản phẩm khử duy nhất). Cho Ba(OH) 2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung nóng trong không khí đến pứ hoàn toàn thu được 50,95 gam chất rắn. Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu, giá trị của m là: A. 2,88 B. 3,52 C. 3,20 D. 2,56, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ