Hóa học Lớp 12: Hòa tan hoàn toàn 1,62g Al trong 280 ml dung dịch HNO 3 1M thu được dung dịch X và khí NO ( sản phẩ

Hóa học Lớp 12: Hòa tan hoàn toàn 1,62g Al trong 280 ml dung dịch HNO 3 1M thu được dung dịch X và khí NO ( sản phẩm khử duy nhất). Cho 5,75g kim loại Na và 500 ml dung dịch HCl thu được dung dịch Y. Trộn dung dịch X với dung dịch Y tạo thành 1,56g kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch HCl là : A. 3M B. 0,3M C. 0,15M D. 1,5M, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ