Hóa học Lớp 12: Hòa tan hết 17,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl 2 , Mg, Fe(NO 3 ) 2 và Al vào dung dịch chứa 0,408 mol HCl thu được dung

Hóa học Lớp 12: Hòa tan hết 17,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl 2 , Mg, Fe(NO 3 ) 2 và Al vào dung dịch chứa 0,408 mol HCl thu được dung dịch Y và 1,6128 lít khí NO (đo ở đktc). Cho từ từ AgNO 3 vào Y đến phản ứng hoàn toàn thì thấy lượng AgNO 3 phản ứng là 0,588 mol. Kết thúc phản ứng thu được 82,248 gam kết tủa; 0 , 448 lít khí NO 2 sản phẩm khử duy nhất (đo ở đktc) và dung dịch Z chỉ chứa m gam muối. Giá trị m gần nhất với? A. 41 gam B. 43 gam C. 42 gam D. 44 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ