Hóa học Lớp 12: Hòa tan hết 13,45 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Zn bằng dung dịch chứa HNO 3 và 0,66 mol NaHSO 4 thu được 5,376 lít (

Hóa học Lớp 12: Hòa tan hết 13,45 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Zn bằng dung dịch chứa HNO 3 và 0,66 mol NaHSO 4 thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và H 2 có tỉ khối so với hidro bằng 6,25 và dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa (không chứa muối Fe 2+ ). Cho từ từ đến dư lượng dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Z thì thấy có 0,91 mol NaOH phản ứng tối đa. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu gần nhất là: A . 7% B. 8% C. 9% D. 10%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ