Hóa học Lớp 12: Hòa tan 17,44 gam hỗn hợp gồm FeS, Cu 2 S và Fe(NO 3 ) 2 (trong đó nguyên tố nitơ chiếm 6,422% khối lượng h

Hóa học Lớp 12: Hòa tan 17,44 gam hỗn hợp gồm FeS, Cu 2 S và Fe(NO 3 ) 2 (trong đó nguyên tố nitơ chiếm 6,422% khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch HNO 3 đặc, nóng, dư. Sau các phản ứng thu được hỗn hợp khí Y (gồm NO 2 và SO 2 ) và dung dịch Z. Cho dung dịch Ba(OH) 2 dư vào Z, sau phản ứng thu được 35,4 gam kết tủa T gồm 3 chất. Lọc tách T rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 31,44 gam chất rắn E. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong E gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 27,5. B. 32,5. C. 24,5. D. 18,2., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ