Hóa học Lớp 12: Etyl axetat có công thức hóa học là A. HCOOCH 3 B. CH 3 COOC 2 H 5 C. CH 3 COOCH 3

Hóa học Lớp 12: Etyl axetat có công thức hóa học là A. HCOOCH 3 B. CH 3 COOC 2 H 5 C. CH 3 COOCH 3 D. HCOOC 2 H 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ