Hóa học Lớp 12: Este vinyl axetat (CH 3 COOCH=CH 2 ) được điều chế từ A. ancol vinylic và axit axetic B. axetilen và axit a

Hóa học Lớp 12: Este vinyl axetat (CH 3 COOCH=CH 2 ) được điều chế từ A. ancol vinylic và axit axetic B. axetilen và axit axetic C. anđehit axetic và axit axetic D. etilen và axit axetic, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ