Hóa học Lớp 12: Este X có CTPT là C 3 H 6 O 2, có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X l&ag

Hóa học Lớp 12: Este X có CTPT là C 3 H 6 O 2, có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là A. CH 3 COOCH 3 B. CH 3 COOC 2 H 5 C. C 2 H 5 COOH D. HCOOC 2 H 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ