Hóa học Lớp 12: Este X có công thức phân tử C 5 H 8 O 2 khi tác dụng với NaOH tạo ra 2 sản phẩm đều có khả năng tham

Hóa học Lớp 12: Este X có công thức phân tử C 5 H 8 O 2 khi tác dụng với NaOH tạo ra 2 sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Số chất X thỏa mãn điều kiện trên là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ