Hóa học Lớp 12: Dung dịch nào sau đây dẫn điện được? A. Axetanđehit. B. Axit axetic. C. Etanol. D. Glucozơ.

Hóa học Lớp 12: Dung dịch nào sau đây dẫn điện được? A. Axetanđehit. B. Axit axetic. C. Etanol. D. Glucozơ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ