Hóa học Lớp 12: Dung dịch FeSO 4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây ? A. Dung dịch KMnO 4

Hóa học Lớp 12: Dung dịch FeSO 4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây ? A. Dung dịch KMnO 4 trong môi trường H 2 SO 4 B. Dung dịch K 2 Cr 2 O 7 trong môi trường H 2 SO 4   C. Dung dịch Br 2 D. Dung dịch CuCl 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ