Hóa học Lớp 12: Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH 3 NCH 2 COOH; 0,02 mol CH 3 CH(NH 2 )COOH và 0,05 mol HCOOC 6 H 5 . Cho dung dịch X tác dụn

Hóa học Lớp 12: Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH 3 NCH 2 COOH; 0,02 mol CH 3 CH(NH 2 )COOH và 0,05 mol HCOOC 6 H 5 . Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 15,225. B. 13,775. C. 11,215. D. 16,335., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ