Hóa học Lớp 12: Dung dịch AlCl 3 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây thu được kết tủa keo trắng? A. NH 3 B.

Hóa học Lớp 12: Dung dịch AlCl 3 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây thu được kết tủa keo trắng? A. NH 3 B. Ba(OH) 2 C. HCl D. NaOH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ