Hóa học Lớp 12: Dung dịch A gồm HCl, H 2 S O 4 có pH = 2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp 2 amin đơn ch

Hóa học Lớp 12: Dung dịch A gồm HCl, H 2 S O 4 có pH = 2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 (có số C không quá 4) phải dùng 1 lít dung dịch A. CTPT 2 amin(không phải đồng phân của nhau): A. C H 3 N H 2   v à   C 4 H 9 N H 2   B. C H 3 N H 2   v à   C 2 H 5 N H 2   C. C 3 H 7 N H 2   D. C 4 H 9 N H 2   v à   C H 3 N H 2 hoặc   C 2 H 5 N H 2  , giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ