Hóa học Lớp 12: Đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với dung dịch   A g N O 3 / N H 3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là: A. 21,6

Hóa học Lớp 12: Đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với dung dịch   A g N O 3 / N H 3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là: A. 21,6 gam                   B. 32,4 gam                     C. 19,8 gam                         D. 43,2 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ