Hóa học Lớp 12: Đun nóng este CH 3 COOCH 3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là: A. HCOONa và CH 3

Hóa học Lớp 12: Đun nóng este CH 3 COOCH 3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là: A. HCOONa và CH 3 OH. B. HCOONa và C 2 H 5 OH C. CH 3 COONa và CH 3 OH. D. CH 3 COONa và C 2 H 5 OH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ