Hóa học Lớp 12: Đun nóng este CH 2 =CHCOOCH 3 trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm là: A. CH 2 =CHOH và CH 3 COONa

Hóa học Lớp 12: Đun nóng este CH 2 =CHCOOCH 3 trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm là: A. CH 2 =CHOH và CH 3 COONa B. CH 2 =CHCOOH và CH 3 OH C. CH 2 =CHCOONa và CH 3 OH D. CH 2 =CHCH 2 OH và CH 3 ONa, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ