Hóa học Lớp 12: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm hai amin no đơn chức mạch hở thu được 17,6 gam C O 2 và 12,6 gam H 2 O . m c&oa

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm hai amin no đơn chức mạch hở thu được 17,6 gam C O 2 và 12,6 gam H 2 O . m có giá trị là: A. 9,0. B. 10,4 C. 11,8. D. 14,6., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ