Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn x mol hiđrocacbon X (40 < M X < 70) mạch hở, thu được CO 2 và 0,2 mol H 2 O. M

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn x mol hiđrocacbon X (40 < M X < 70) mạch hở, thu được CO 2 và 0,2 mol H 2 O. Mặt khác, cho x mol X tác dụng với AgNO 3 dư trong dung dịch NH 3 , thì có 0,2 mol AgNO 3 phản ứng. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 24,0 B. 27,8 C. 25,4 D. 29,0, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ