Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn a mol chất hữu cơ X (chứa C, H, O) thu được X mol CO 2 và y mol H 2 O với

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn a mol chất hữu cơ X (chứa C, H, O) thu được X mol CO 2 và y mol H 2 O với ( x = y + 5 a ) . Hiđro hóa hoàn toàn 0,2 mol X thu được 43,2 gam chất hữu cơ Y. Đun nóng Y với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn họp E chứa hai muối natri của hai axit cacboxylic có cùng số nguyên tử c và phần hơi chứa ancol Z. Đốt cháy toàn bộ E thu được CO 2 , 12,6 gam H 2 O và 31,8 gam Na 2 CO 3 . số nguyên tử H có trong phân tử X là A. 14 B. 8 C. 12 D. 10, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ