Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn a gam cacbohirat X cần 13,44 lít O 2 (đktc) thu được C O 2 và H

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn a gam cacbohirat X cần 13,44 lít O 2 (đktc) thu được C O 2 và H 2 O . Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng dung dịch nước vôi trong giảm 23,7 gam. X thuộc loại : A . Polisaccarit. B . Monosaccarit. C . Trisaccarit. D . Đissaccarit., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ