Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 1 gam một este X đơn chức, mạch hở, có một nối đôi C=C thu được 1,12 lít kh

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 1 gam một este X đơn chức, mạch hở, có một nối đôi C=C thu được 1,12 lít khí CO 2 (đktc) và 0,72 gam H 2 O. Công thức phân tử của X là A. C 4 H 8 O 2 B. C 5 H 10 O 2 C. C 4 H 6 O 2 D. C 5 H 8 O 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ