Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam chất hữu cơ A gồm C, H, O thì thu được 1,344 lít CO 2 (đktc) và

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam chất hữu cơ A gồm C, H, O thì thu được 1,344 lít CO 2 (đktc) và 0,9 gam H 2 O. Công thức nào dưới đây có thể là công thức đúng. A. (COOC 2 H 5 ) 2 . B. CH 3 COOH. C. CH 3 COOCH 3 D. HOOCC 6 H 4 COOH., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ