Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 0,7 mol hỗn hợp X gồm axit acrylic, vinyl acrylat, axit axetic, metyl axetat (trong đó

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 0,7 mol hỗn hợp X gồm axit acrylic, vinyl acrylat, axit axetic, metyl axetat (trong đó số mol vinyl acrylat bằng tổng số mol axit axetic và metyl axetat) cần vừa đủ V lít O 2 , thu được hỗn hợp Y gồm CO 2 và 30,6 gam nước. Dẫn Y qua dung dịch chứa 2 mol Ca(OH) 2 đến phản ứng hoàn toàn được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là A. 57,12 và 200. B. 52,64 và 200. C. 57,12 và 160 D. 52,64 và 160., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ