Hóa học Lớp 12: Đốt cháy 3,24 gam bột Al trong khí Cl 2 , sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy 3,24 gam bột Al trong khí Cl 2 , sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 9,6 gam. Giá trị của m là: A. 7,50. B. 5,37. C. 6,08. D. 9,63., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ