Hóa học Lớp 12: Điều khẳng định nào sau đây đúng A. Cho phenolphthalein vào dung dịch anilin, xuất hiện màu hồ

Hóa học Lớp 12: Điều khẳng định nào sau đây đúng A. Cho phenolphthalein vào dung dịch anilin, xuất hiện màu hồng B. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch anilin, thu được dung dịch trong suốt C. Nhỏ dung dịch Br 2 vào dung dịch anilin, thấy dụng dịch vẩn đục D. Nhúng mẫu quì tím vào dung dịch anilin, thấy quì tím chuyển sang màu xanh, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ