Hóa học Lớp 12: Điện phân dung dịch chứa chất X với điện cực trơ, tại catot thu được kim loại. X có thể là A. CaCl 2 B.

Hóa học Lớp 12: Điện phân dung dịch chứa chất X với điện cực trơ, tại catot thu được kim loại. X có thể là A. CaCl 2 B. MgCl 2 C. NaCl D. CuCl 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ