Hóa học Lớp 12: Để phân biệt được Cr 2 O 3 , Cr(OH) 2 , chỉ cần dùng : A. H 2 SO 4 loãng. B. HCl. C. N

Hóa học Lớp 12: Để phân biệt được Cr 2 O 3 , Cr(OH) 2 , chỉ cần dùng : A. H 2 SO 4 loãng. B. HCl. C. NaOH đặc nóng. D. Mg(OH) 2 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ