Hóa học Lớp 12: Dãy gồm các tơ đều là tơ tổng hợp là A. tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6.                       B. tơ capron, tơ axetat, bông.  C.

Hóa học Lớp 12: Dãy gồm các tơ đều là tơ tổng hợp là A. tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6.                       B. tơ capron, tơ axetat, bông.  C. tơ nilon-6,6, tơ tằm, bông.   D. tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ