Hóa học Lớp 12: Dẫn từ từ khí CO 2 đến dư vào dung dịch chứa X mol Ca ( OH ) 2 và 2x mol NaOH. Sự phụ thuộc của

Hóa học Lớp 12: Dẫn từ từ khí CO 2 đến dư vào dung dịch chứa X mol Ca ( OH ) 2 và 2x mol NaOH. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa thu được vào số mol CO 2 phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau: Tỉ lệ b : a là A. 1 : 7. B. 2 : 5. C. 7 : 1. D. 1 : 6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Dẫn từ từ khí CO 2 đến dư vào dung dịch chứa X mol Ca ( OH ) 2 và 2x mol NaOH. Sự phụ thuộc của”

 1. Giải đáp C
  Tại mkết  tûa=2m ta có: x=nCaOH2=nCaCO3=2m100mol
  nOH=2nCaOH2+nNaOH=2x+2x=4x=4.2m100=8m100mol
  Tại nCO2=a  mol ta có: nCO2=nCaCO3a=m100 *
  Tai nCO2=bmol ta có: nCaCO3=nOHnCO2m100=8m100bb=7m100 **
  Từ * và ** suy ra: b:a=7:1

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ