Hóa học Lớp 12: Dãy hoá chất nào sau đây cần sử dụng để điều chế được benzyl axetat? A. axit benzoic và ancol

Hóa học Lớp 12: Dãy hoá chất nào sau đây cần sử dụng để điều chế được benzyl axetat? A. axit benzoic và ancol metylic B. phenol, axit axetic và axit sunfuric đặc. C. phenol và anhiđrit axetic. D. ancol benzylic và axit axetic., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ