Hóa học Lớp 12: Dãy gồm tất cả các chất đều hoà tan trong dung dịch HCl dư la A. Mg, BaSO 4 , Fe 3 O 4 B. Al(OH) 3 , AgCl,

Hóa học Lớp 12: Dãy gồm tất cả các chất đều hoà tan trong dung dịch HCl dư la A. Mg, BaSO 4 , Fe 3 O 4 B. Al(OH) 3 , AgCl, CuO C. CuS, (NH 4 ) 2 SO 4 , KOH D. KMnO 4 , KCl, FeCO 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ