Hóa học Lớp 12: Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là: A. metyl axetat , alanin , axit axetic B.

Hóa học Lớp 12: Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là: A. metyl axetat , alanin , axit axetic B. etanol , fructozo , metylamin C. glixerol , glyxin , anilin D. metyl axetat , glucozo , etanol, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là: A. metyl axetat , alanin , axit axetic B.”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ