Hóa học Lớp 12: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là A. anđehit axetic, fructozo, xenlu

Hóa học Lớp 12: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là A. anđehit axetic, fructozo, xenluloza. B. saccarozo, tinh bột, xenlulozo. C. axit fomic, anđehit fomic, glucoza. D . fructozo, tinh bột, anđehit fomic., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ