Hóa học Lớp 12: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh A. HNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 , H 3 PO 4 , Ca(NO 3 ) 2 .

Hóa học Lớp 12: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh A. HNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 , H 3 PO 4 , Ca(NO 3 ) 2 . B. CaCl 2 , CuSO 4 , H 2 S, HNO 3 C. H 2 SO 4 , NaCl, KNO 3 , Ba(NO 3 ) 2 D. KCl, H 2 SO 4 , HNO 2 , MgCl 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ