Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Y ← X → Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa họ

Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Y ← X → Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Các chất X, Y, Z lần lượt là: A. CrO 3 , K 2 CrO 4 , K 2 Cr 2 O 7 . B. Cr, Cr(OH) 3 , K 2 CrO 4 . C. Cr 2 O 3 , KCrO 2 , K 2 CrO 4 . D. Cr(OH) 3 , K 2 CrO 4 , K 2 Cr 2 O 7, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ